Scroll to top

Bij Mobile Repairs is je telefoon of tablet in vertrouwde handen!

Algemene voorwaarden

Inleidend
Mobile Repairs houdt niet van kleine lettertjes maar van duidelijke afspraken. Deze afspraken zetten we hierin duidelijk op een rij zodat u als klant weet waar u aan toe bent. Wel zo duidelijk.

Artikel 1. Gegevens Mobile Repairs

Mobile Repairs is onderdeel van iDevice+ Gouda en is gevestigd aan de Dubbele Buurt 15, 2801 PA te Gouda. Van dinsdag t/m zaterdag zijn we tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar op 06-46904302 en via emailadres gouda@mobilerepairs.nl. KvK: 67075606 BTW: NL136224416B02

Artikel 2. Afspraken zwart op wit

Mobile Repairs streeft er naar de afspraken over prijs, eigenschappen van de te leveren dienst, prijs, risico’s zoveel mogelijk op schrift vast te leggen.

Artikel 3. Onderzoek en onderzoekskosten

Na inspectie van het te repareren product wordt door Mobile Repairs een prijsopgave gedaan. Klant kan dan besluiten over te gaan op het laten uitvoeren van de reparatie. Indien de klant de reparatie toch niet wenst te laten uitvoeren is de klant alleen onderzoekskosten verplicht van 25,- euro.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen die vermeld worden op onze website zijn inclusief – tenzij anders vermeld- btw, maar exclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 5. Dataverlies

Bij een reparatie bestaat altijd de mogelijkheid dat er dataverlies ontstaat. Mobile Repairs zal haar uiterste best doen om te zorgen dat dit niet gebeurt.
Expliciet wijst Mobile Repairs haar klanten erop dat ze zelf voordat ze hun toestel ter reparatie aanbieden een back-up moeten maken. Klant vrijwaart Mobile Repairs van aansprakelijkheid voor data. Mobile Repairs aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot dataverlies.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Wij bij Mobile Repairs voeren onze werkzaamheden ten alle tijde zeer zorgvuldig uit. Indien Mobile Repairs toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Mobile Repairs is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Mobile Repairs is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving en gevolgschade.
Mobile Repairs is niet aansprakelijk voor dataverlies. Klant dient altijd zelf een back-up te maken alvorens het toestel ter reparatie aan te bieden.

Indien Mobile Repairs aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het ter reparatie aangeboden toestel.
Aansprakelijkheid van Mobile Repairs is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar uitkeert.

Artikel 7. Garantie, onderzoek reclames
Op het moment dat Mobile Repairs het gerepareerde toestel terug geeft aan de klant wordt de klant verondersteld zelf het toestel visueel te controleren. De reparateur en de klant testen daarna het toestel op functionaliteit. Als het gerepareerde toestel door de klant wordt meegenomen wordt aangenomen dat het toestel goed is.

De klant heeft daarna 6 maanden garantie op de reparatie. Indien er nieuwe schade is op het toestel is de garantie van de reparatie niet meer van toepassing.

Op het moment dat Mobile Repairs het toestel repareert vervalt de fabrieksgrantie. Mobile Repairs is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 8. Betaling, contractuele rente en incassokosten


Betaling van de reparatie is contant of per pin bij afhalen. In uitzonderlijke gevallen wordt er op rekening betaald. Dit wordt dan altijd vooraf besproken. Indien er op rekening wordt betaald dient dit binnen 14 dagen te gebeuren tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bezwaren over de hoogte van de declaratie schorten de betaling niet op.
Na de vervaldatum is de klant in gebreke en heeft Mobile Repairs het recht om wettelijke rente te berekenen. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de klant in gebreke is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de klant komen alle ter vordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 9. Vindplaats en wijziging voorwaarden
De meest recente versie van de voorwaarden zijn vindbaar op onze website.
Van toepassing is steeds de laatste versie die gold bij het aanbieden van de reparatie.

Artikel 10. Cookiebeleid.
Door het akkoord gaan met onze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met ons cookiebeleid.


Artikel 11. Privacybeleid.
Door het akkoord gaan met onze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met ons privacybeleid.

Call Now ButtonBel ons